Produkty

 

Pro pevnou instalaci s vysokými nároky ve vnitřních prostorách, v zemi s vnějšími účinky vlhkosti, v otevřeném prostoru a v kabelových potrubích pro průmyslové a rozvodné sítě - jak to dovolují místní stavební předpisy - při silném mechanickém namáhání při instalaci a provozu

Kabely pro střední napětí 6 - 36 kV

Down
Kabely pro střední napětí 6-36 kV

Pro pevnou instalaci s vysokými nároky ve vnitřních prostorách, v zemi s vnějšími účinky vlhkosti, v otevřeném prostoru a v kabelových potrubích pro průmyslové a rozvodné sítě - jak to dovolují místní stavební předpisy - při silném mechanickém namáhání při instalaci a provozu.

  • CZ typy
  • VDE typy
  • Kabely pro střední napětí 6 - 36 kV
  • Kabely pro střední napětí 6 - 36 kV


Typ Popis Certifikáty Prohlášení o shodě Katalogový list
22-AXEKVCEY Al jádro, stíněný Popis


Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v zemi nebo ve vnějším prostředí.

on request Ke stažení
22-AXEKVCE Al jádro, stíněný Popis


Kabely jsou určeny pro rozvod elektrické enegie v pevném uložení do země, kabelových konstrukcí a ve vnějším prostředí. Kabely mohou být instalovány ve vlhkém prostředí a na částečně zaplavených místech.

on request Ke stažení
6-AYKCY Al jádro, stíněný Popis


Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v zemi nebo ve vnějším prostředí.

EZÚ (CZ) Ke stažení
6-CYKCY Cu jádro, stíněný Popis


Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v zemi nebo ve vnějším prostředí.

EZÚ (CZ) Ke stažení
N2XS(F)2Y Cu jádro, stíněný Popis


For fi xed installation for high requirements in interior premises, in the ground subject to external effects of moisture, in the open air and in cable ducts for industrial and distribution mains – as permitted by the local building regulations – under severe mechanical stressing during installation and operation.

VDE (DE) Ke stažení
NA2XS(F)2Y Al jádro, Cu stínovaný Popis


For fixed installation for high requirements in interior premises, in the ground subject to external effects of moisture, in the open air and in cable ducts for industrial and distribution mains – as permitted by the local building regulations – under severe mechanical stressing during installation and operation.

VDE (DE) Ke stažení
The World of prakab

Kontaktujte nás