Produkty

 

Používají se všude tam, kde je třeba snížit požární riziko

Ohniodolné a oheň retardující kabely

Down
Ohniodolné a oheň retardující kabely

Používají se všude tam, kde je třeba snížit požární riziko

 • VDE typy
 • CZ typy
 • Ostatní typy
 • Ohniodolné a oheň retardující kabely
 • BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY DO 0,6/1 kVOHEŇ RETARDUJÍCÍ
 • BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY DO 0,6/1 kVOHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU B2ca s1d1a1
 • BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY DO 0,6/1 kVOHNIODOLNÉ
 • BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY DO 0,6/1 kVOHNIODOLNÉ S TŘÍDOU B2ca s1d1a1
 • BEZHALOGENOVÉ KABELY SDĚLOVACÍ, PRO SIGNALIZACI A ELEKTRONIKUOHEŇ RETARDUJÍCÍ S TŘÍDOU B2ca s1d1a1
 • BEZHALOGENOVÉ KABELY SDĚLOVACÍ, PRO SIGNALIZACI A ELEKTRONIKUOHNIODOLNÉ S TŘÍDOU B2ca s1d1a1
 • BEZHALOGENOVÉ KABELY SDĚLOVACÍ, PRO SIGNALIZACI A ELEKTRONIKUOHNIODOLNÉ


Typ Popis Certifikáty Prohlášení o shodě Katalogový list
NHXMH Cu jádro, nestíněný Popis


As installation cable for fixed installation over, on, in and under plaster, in dry, damp and wet premises and in masonry and also in the open air but not for direct burial. Since they are free from halogens and exhibit enhanced fire performance, these cables are used in those applications where in the event of fire, the negative effects on concentrations of people and valuable material goods must be minimised.

VDE (DE)  
PRAFlaSafe X Cu jádro, nestíněný Popis


Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Kabely nejsou odolné vůči UV záření.

EZÚ (CZ) Ke stažení
PRAFlaSafe + X Cu jádro, nestíněný Popis


Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie a mohou být použity do příslušných prostředí za podmínky, že konce kabelů jsou důkladně zajištěny proti vniknutí vody a vlhkosti a že během instalace nebo provozu nedojde k poškození vnějšího pláště kabelů. Koncová zařízení, ve kterých jsou kabely zakončeny, např. rozvodné krabice, rozvaděče, spojky apod., musí vyhovovat minimálně typům prostředí jako samotné kabely. Jsou určeny pro pevnou, univerzální instalaci – pro venkovní uložení na vzduchu (kabely nejsou samonosné) nebo do země, ale také pro instalaci uvnitř budov v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích, do míst se zvýšenou koncentrací osob atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti kabelové trasy při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře. Kabely jsou odolné vůči UV záření.

EZÚ (CZ) Ke stažení
N2XH Cu jádro, nestíněný Popis


These cables are intended for the stationary distribution of electrical energy in dry or damp premises and for fixed installations in air or concrete. Suitable for hotels, hospitals, underground railways, airports etc. to protect people and technical building equipment in the event of fi re if circuit integrity is not required. Not allowed for installations underground or in water.

VDE (DE), EZÚ (CZ)  
PRAFlaSafe AX Al jádro, nestíněný Popis


Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Kabely nejsou odolné vůči UV záření.

EZÚ (CZ) Ke stažení
PRAFlaSafe + AX Al jádro, nestíněný Popis


Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadována funkčnost kabelu při požáru. Kabely jsou odolné vůči UV záření.

EZÚ (CZ) Ke stažení
(N)A2XH Al jádro, nestíněný Popis


on request  
PRAFlaSafe +T Cu flexibilní jádro, nestíněný Popis


Kabely jsou určeny k pevné distribuci elektřiny také v zemi nebo v budovách s vysokou koncentrací osob, aby byly chráněny a chráněny technické vybavení budov v případě požáru, kde není vyžadováno zachování funkčnosti kabelové instalace. v ohni. V případě požáru uvolní kabel malé množství tepla a kouře. Kabely jsou odolné vůči UV záření a vodě AD1-AD7.

EZÚ (CZ) Ke stažení
N2XCH Cu jádro, stíněný Popis


These cables are intended for the stationary distribution of electrical energy in dry or damp premises and for fixed installations in air or concrete. Suitable for hotels, hospitals, underground railways, airports etc. to protect people and technical building equipment in the event of fi re if circuit integrity is not required. Not allowed for installations underground or in water.

VDE (DE), EZÚ (CZ)  
PRAFlaDur Cu jádro, nestíněný Popis


Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření.

EZÚ (CZ) Ke stažení
PraFlaDur + Cu jádro, nestíněný Popis


This cable is intended for the stationary distribution of electrical energy and can be used in enviroments according to the External influences table below as long as the ends of the cable are thoroughly secured against the ingress of water and moisture and its sheath remains undamaged during installation and operation. The terminal equipment into which the cable is connected (e.g. distribution boxes, switchboards, couplers etc.) must comply with at least the same operating environment requirements as the cable itself. The cable is intended for fixed, universal installation – outside in air (the cable is not self-supporting) or underground, but also inside buildings such as hotels, hospitals, underground railways, airports and in other places where there is an increased concentration of people, etc. to protect people and technical building equipment in the event of fire if circuit integrity is not required. The cable releases little heat and smoke under fire. The cable is UV-resistant.

EZÚ (CZ) Ke stažení
PRAFlaDur 90 Cu jádro, nestíněný Popis


Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd., k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření.

EZÚ (CZ) Ke stažení
PRAFlaDur +T Cu flexibilní jádro, nestíněný Popis


Kabely jsou určeny k pevné distribuci elektřiny také v zemi nebo v budovách s vysokou koncentrací osob, aby byly chráněny a chráněny technické vybavení budov v případě požáru, kde je vyžadováno zachování funkčnosti kabelové instalace. v ohni. V případě požáru uvolní kabel malé množství tepla a kouře. Kabely jsou odolné vůči UV záření a vodě AD1-AD7.

EZÚ (CZ) Ke stažení
(N)HXH FE180/E30 Cu jádro, nestíněný Popis


These cables are intended for the stationary distribution of electrical energy in dry or damp premises and for fi xed installations in air or concrete. Suitable for hotels, hospitals, underground railways, airports etc. to protect people and technical building equipment in the event of fi re if circuit integrity is required (circuit integrity is only maintained if these cables are installed with specifi ed supporting elements). Not allowed for installations underground or in water. These cables are not UV-protected.

VDE (DE)  
(N)HXH FE180/E90 Cu jádro, nestíněný Popis


These cables are intended for the stationary distribution of electrical energy in dry or damp premises and for fi xed installations in air or concrete. Suitable for hotels, hospitals, underground railways, airports etc. to protect people and technical building equipment in the event of fi re if circuit integrity is required (circuit integrity is only maintained if these cables are installed with specifi ed supporting elements). Not allowed for installations underground or in water. These cables are not UV-protected (UVprotection available on request only).

EZÚ (CZ)  
(N)HXCH FE180/E30 Cu jádro, stíněný Popis


These cables are intended for the stationary distribution of electrical energy in dry or damp premises and for fi xed installations in air or concrete. Suitable for hotels, hospitals, underground railways, airports etc. to protect people and technical building equipment in the event of fi re if circuit integrity is required (circuit integrity is only maintained if these cables are installed with specifi ed supporting elements). Not allowed for installations underground or in water. These cables are not UV-protected.

VDE (DE)  
(N)HXCH FE180/E90 Cu jádro, stíněný Popis


These cables are intended for the stationary distribution of electrical energy in dry or damp premises and for fi xed installations in air or concrete. Suitable for hotels, hospitals, underground railways, airports etc. to protect people and technical building equipment in the event of fi re if circuit integrity is required (circuit integrity is only maintained if these cables are installed with specifi ed supporting elements). Not allowed for installations underground or in water. These cables are not UV-protected.

VDE (DE)  
PRAFlaCom F Cu jádro, stíněný Popis


Kabely jsou určeny pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde není požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Kabely nejsou odolné vůči UV záření.

EZÚ (CZ) Ke stažení
PRAFlaCom + F Cu jádro, stíněný Popis


This cable is intended for the transmission of analog and digital data and can be used in enviroments according to the External influences table below as long as the ends of the cable are thoroughly secured against the ingress of water and moisture and its sheath remains undamaged during installation and operation. The terminal equipment into which the cable is connected (e.g. distribution boxes, switchboards, couplers etc.) must comply with at least the same operating environment requirements as the cable itself. The cable is intended for fixed, universal installation – outside in air (the cable is not self-supporting) or underground, but also inside buildings such as hotels, hospitals, underground railways, airports and in other places where there is an increased concentration of people, etc. to protect people and technical building equipment in the event of fire if circuit integrity is not required. The cable releases little heat and smoke under fire. The cable is UV-resistant.

EZÚ (CZ) Ke stažení
PRAFlaGuard F Cu jádro, stíněný Popis


Kabely jsou určeny pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neodkapávají žádné hořící částice. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvku a kabelových spojek. Kabely nejsou odolné vůči UV záření.

EZÚ (CZ) Ke stažení
PRAFlaGuard + F Cu jádro, stíněný Popis


EZÚ (CZ) Ke stažení
JE–H(St)H…Bd FE180/E30 Cu jádro, stíněný Popis


Intended for the use in measurement and control systems in dry or damp premises and for fi xed installations on or under plaster. Suitable for hotels, hospitals, underground railways, airports etc. to protect people and technical building equipment in the event of fi re if circuit integrity is required (circuit integrity is only maintained if these cables are installed with specifi ed supporting elements). Not allowed for installations underground or in water. These cables are not UV-protected.

VDE (DE)  
JE–H(St)H…Bd FE180/E90 Cu jádro, stíněný Popis


Intended for the use in measurement and control systems in dry or damp premises and for fi xed installations on or under plaster. Suitable for hotels, hospitals, underground railways, airports etc. to protect people and technical building equipment in the event of fi re if circuit integrity is required (circuit integrity is only maintained if these cables are installed with specifi ed supporting elements). Not allowed for installations underground or in water. These cables are not UV-protected.

VDE (DE)  
JE-H(St)H...Bd FE180/E30 RED Popis


VDE (DE)  
JE-H(St)H...Bd FE180/E90 RED Popis


VDE (DE)  
NN-CLN Cu jádro, pancéřovaný Popis


Für die Verwendung in öffentlichen Gebäuden, Tunnels, technischen Räumen, wenn defi niertes Brandverhalten, Halogenfreiheit und ein Nagetierschutz gefordert sind.

on request  
FRNC-AL-M Al jádro, nestíněný Popis


For fixed installation in interior premises and in the open air and for direct burial in cable ducts and conduits. Since they are free from halogens and exhbit enhanced fi re performance, these cables are used in those applications where in the event of fi re, the negative effect on concentrations of people and valuable material goods must be minimised.

on request  
FRNC-AL-S(90) Al jádro, nestíněný Popis


For fi xed installation in interior premises and in the open air and for direct burial in cable ducts and conduits. Since they are free from halogens and exhbit enhanced fi re performance, these cables are used in those applications where in the event of fi re, the negative effect on concentrations of people and valuable material goods must be minimised.

on request  
AXQJ Al jádro, stíněný Popis


Power distribution cables in power stations, industrial installations and switchgear, as well as in local mains. For fi xed installation in interior premises, cable ducts, in the open air.

on request  
FRNC-AL-SCW Al jádro, stíněný Popis


For fixed installation in interior premises and in the open air and for direct burial in cable ducts and conduits. Possible for underground installation. Since they are free from halogens and exhbit enhanced fi re performance, these cables are used in those applications where in the event of fi re, the negative effect on concentrations of people and valuable material goods must be minimised. The concentric ceander conductor can be used as PE or PEN conductor and needs not be cut when assembling branch joints.

on request  
The World of prakab

Kontaktujte nás