Product Search


Typ Popis Certifikáty Prohlášení o shodě Katalogový list
Holé vodiče Cu lano, měkké, komprimované - EN Popis on request Ke stažení
Holé vodiče Cu lano, měkké, nekomprimované - VDE Popis on request Ke stažení
Holé vodiče Cu lano, tvrdé, nekomprimované - VDE Popis on request Ke stažení
Holé vodiče Cu lano, měkké, nekomprimované - BS Popis on request  
Holé vodiče Cu lano, tvrdé, nekomprimované - BS Popis on request  
Instalační vodiče a kabely H05V-U Cu jádro, nestíněný Popis ÖVE (AT), EZÚ (CZ) Ke stažení
Instalační vodiče a kabely H07V-U Cu jádro, nestíněný Popis ÖVE (AT), EZÚ (CZ), LCIE (FR) Ke stažení
Instalační vodiče a kabely H07V-R Cu jádro, nestíněný Popis ÖVE (AT) EZÚ (CZ) LCIE (FR) Ke stažení
Instalační vodiče a kabely FR–N 07 V–A–R Al jádro, nestíněný Popis LCIE (FR) Ke stažení
Instalační vodiče a kabely CYKY Cu jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Instalační vodiče a kabely CYKYLo Cu jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Instalační vodiče a kabely CYKYDY Cu jádro, pancéřovaný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Instalační vodiče a kabely MMJ 300/500 V Popis on request  
Instalační vodiče a kabely MMJ 450/750 V Popis on request  
Instalační vodiče a kabely AYKY Al jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Silové kabely 0,6/1 kV 1-YY Cu jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Silové kabely 0,6/1 kV 1-CYKY Cu jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Silové kabely 0,6/1 kV NYY Cu jádro, nestíněný Popis VDE (DE), EZÚ (CZ) Ke stažení
Silové kabely 0,6/1 kV E-YY Cu jádro, nestíněný Popis ÖVE (AT), EZÚ (CZ)  
Silové kabely 0,6/1 kV NY2Y Cu jádro, nestíněný Popis VDE (DE)  
Silové kabely 0,6/1 kV N2XY Cu jádro, nestíněný Popis VDE (DE)  
Silové kabely 0,6/1 kV 1-CYKCY Cu jádro, stíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Silové kabely 0,6/1 kV NYCWY Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE) Ke stažení
Silové kabely 0,6/1 kV E-YCY Cu jádro, stíněný Popis ÖVE (AT)  
Silové kabely 0,6/1 kV 1-CYKYDY Cu jádro, pancéřovaný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Silové kabely 0,6/1 kV 1-AYY Al jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Silové kabely 0,6/1 kV 1-AYKY Al jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Silové kabely 0,6/1 kV 1-AYKYz Al jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Silové kabely 0,6/1 kV NAYY Al jádro, nestíněný Popis VDE (DE), EZÚ (CZ) Ke stažení
Silové kabely 0,6/1 kV E-AYY Al jádro, nestíněný Popis ÖVE (AT), EZÚ (CZ)  
Silové kabely 0,6/1 kV NAY2Y Al jádro, nestíněný Popis VDE (DE)  
Silové kabely 0,6/1 kV NA2XY Al jádro, nestíněný Popis VDE (DE)  
Silové kabely 0,6/1 kV NA2X2Y Al jádro, nestíněný Popis VDE (DE)  
Silové kabely 0,6/1 kV E-AY2Y Al jádro, nestíněný Popis ÖVE (AT) EZÚ (CZ)  
Silové kabely 0,6/1 kV E-XAYY Al jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ)  
Silové kabely 0,6/1 kV E-XAY2Y Al jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ)  
Silové kabely 0,6/1 kV NAYCWY Al jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Silové kabely 0,6/1 kV A2XCWY Al jádro, stíněný Popis on request  
Silové kabely 0,6/1 kV PVIKS-AL-M Al jádro, nestíněný Popis on request  
Silové kabely 0,6/1 kV MCMK Cu jádro, stíněný Popis on request  
Kabely pro střední napětí 6 - 36 kV 6-CYKCY Cu jádro, stíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Kabely pro střední napětí 6 - 36 kV 6-AYKCY Al jádro, stíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Izolovaná vrchní vedení 1-AES Al jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Izolovaná vrchní vedení NFA2X Al jádro, nestíněný Popis VDE (DE), EZÚ (CZ) Ke stažení
Izolovaná vrchní vedení E-A2Y / E-XA2Y Al jádro, nestíněný Popis on request Ke stažení
Izolovaná vrchní vedení ABC-BS Al jádro, nestíněný Popis on request  
Izolovaná vrchní vedení CCX WK 20 Kv Al jádro, nestíněný Popis on request  
Kabely pro ovládání a elektroniku JYTY Cu jádro, Al stínění s Cu vodičem Popis EZÚ (CZ)  
Kabely pro ovládání a elektroniku JQTQ Cu jádro, Al stínění s Cu vodičem Popis EZÚ (CZ)  
Sdělovací kabely TCEPKPFLE Cu jádro, stíněný Popis EZÚ (CZ)  
Sdělovací kabely TCEPKPFLEZE Cu jádro, stíněný, pancéřovaný Popis EZÚ (CZ)  
Železniční zabezpečovací kabely TCEKPFLEY Cu jádro, stíněný Popis EZÚ (CZ)  
Železniční zabezpečovací kabely TCEKPFLEZE Cu jádro, stíněný, pancéřovaný Popis EZÚ (CZ)  
Železniční zabezpečovací kabely TCEKPFLEZY Cu jádro, stíněný, pancéřovaný Popis EZÚ (CZ)  
Železniční zabezpečovací kabely HvrQ Cu jádro, stíněný Popis on request  
Železniční zabezpečovací kabely BRQKAtQAhVQ Cu jádro, stíněný Popis on request  
Železniční zabezpečovací kabely A–2YOF(L)2YV (H 115/H 145) Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Železniční zabezpečovací kabely A–2YOF(L)2YB2Y (H 115/H 145) Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Železniční zabezpečovací kabely AJ–2YOF(L)2YDB2Y (H 115/H 145) Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Železniční zabezpečovací kabely A–2YOF(L)2YV (H 95) Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Železniční zabezpečovací kabely A–2YOF(L)2YB2Y (H 95) Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Železniční zabezpečovací kabely AJ–2YOF(L)2YDB2Y (H 95) Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Železniční zabezpečovací kabely A–2Y(L)2YV Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Železniční zabezpečovací kabely A–2Y(L)2YB2Y Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Železniční zabezpečovací kabely AJ–2Y(L)2YDB2Y Signální kabely, stíněné, s ochranou proti indukci Popis VDE (DE)  
Železniční zabezpečovací kabely A–2Y(L)2Y2YV Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Železniční zabezpečovací kabely A–2Y(L)2Y2YB2Y Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Železniční zabezpečovací kabely AJ–2Y(L)2Y2YDB2Y Cu jádro, stíněný, pancéřovaný Popis VDE (DE)  
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaSafe X Cu jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaSafe + X Cu jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaSafe AX Al jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaSafe + AX Al jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaSafe +T Cu flexibilní jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaDur Cu jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely PraFlaDur + Cu jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaDur 90 Cu jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaDur +T Cu flexibilní jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely (N)HXH FE180/E30 Cu jádro, nestíněný Popis VDE (DE)  
Ohniodolné a oheň retardující kabely (N)HXH FE180/E90 Cu jádro, nestíněný Popis EZÚ (CZ)  
Ohniodolné a oheň retardující kabely (N)HXCH FE180/E30 Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Ohniodolné a oheň retardující kabely (N)HXCH FE180/E90 Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaCom F Cu jádro, stíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaCom + F Cu jádro, stíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaGuard F Cu jádro, stíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely PRAFlaGuard + F Cu jádro, stíněný Popis EZÚ (CZ) Ke stažení
Ohniodolné a oheň retardující kabely JE–H(St)H…Bd FE180/E30 Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Ohniodolné a oheň retardující kabely JE–H(St)H…Bd FE180/E90 Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE)  
Ohniodolné a oheň retardující kabely JE-H(St)H...Bd FE180/E30 RED Popis VDE (DE)  
Ohniodolné a oheň retardující kabely JE-H(St)H...Bd FE180/E90 RED Popis VDE (DE)  
Ohniodolné a oheň retardující kabely NN-CLN Cu jádro, pancéřovaný Popis on request  
Ohniodolné a oheň retardující kabely FRNC-AL-M Al jádro, nestíněný Popis on request  
Ohniodolné a oheň retardující kabely FRNC-AL-S(90) Al jádro, nestíněný Popis on request  
Ohniodolné a oheň retardující kabely FRNC-AL-SCW Al jádro, stíněný Popis on request  
TCEKFLE Cu jádro, stíněný Popis EAC (RU, BY, KZ, AM, KG) Ke stažení
A-2Y(L)2Y...Bd Cu jádro, stíněný Popis VDE (DE) EAC (RU, BY, KZ, AM, KG) Ke stažení
The World of prakab

Kontaktujte nás