Reference

Reference

Kabely pro stavebnictví, energetiku, železnici

Down

Energetika

Od začátku své existence je PRAKAB spolehlivý dodavatel pro nejrůznější energetické podniky. Do dnešní doby je PRAKAB schváleným dodavatelem některých významných energetických podniků ve střední Evropě a má za sebou dlouholetou historii dodavatelských vztahů. Soustavně prováděné audity zaručují trvale vysokou kvalitu výrobků a sortiment výrobků zaměřený na tento zákaznický segment zaručuje trvalou připravenost dodávek.

Referenční listy

The New Terminal of Pardubice airport

Projekt DEDUST

Cílem projektu bylo zabránění úniku nebezpečných látek do ovzduší.
Zjistěte více v připojeném pdf!

Download

Stavebnictví

Pozemní stavby jsou po mnoha desetiletí nejdůležitější oblastí využití kabelů a vodičů firmy PRAKAB. Dodávky se uskutečňují částečně přes elektro velkobchody a nebo prostřednictvím specializovaných dodavatelů ve stavebnictví. Projekty mají velký rozsah, od bytové výstavby až po komplexní stavební projekty jako kancelářské prostory, letiště nebo průmyslové zóny. Velkou výzvou pro poslední zmiňované projekty jsou dodávky různorodých kabelů v různých velikostech přímo na stavby v zákazníkem požadovaných termínech dodání.   

Stejný cíl má firma PRAKAB i v případě inženýrských staveb, kam dodává kabely dle speciálních požadavků.

Referenční listy

The New Terminal of Pardubice airport

Nový terminál Letiště Pardubice

Letiště Pardubice bylo opatřeno požární rozvodnou, 35 požárními klapkami pro odvod tepla a kouře, nouzovým požárním osvětlením, systémem CENTRAL STOP i TOTAL STOP a v neposlední řadě bezhalogenovými kabely PRAFlaSafe® a PRAFlaDur®. 
Zjistěte více v připojeném pdf!

Download

Yankee Candle

Yankee
Candle

PRAKAB dodal produkty PRAFla® světově proslulé značce Yankee Candle, pro jednu z jejich prvních výrob přímo v srdci Evropy, v České republice.

Zjistěte více v připojeném pdf!

Download

Waltrovka Project

Projekt 
Waltrovka

Více než 1000 km kabelů PRAKAB, podstatná část s ochrannou známkou PRAFla. 
Zjistěte více v připojeném pdf!

Download

Bezpečnostní - ohniodolné kabely PRAFla®

Bezpečností kabely jsou používané v rámci pozemních a inženýrských staveb, kde musí navíc vykazovat velké množství speciálních vlastností. Ty jednodušší produkty v této skupině byly vyvinuty tak, aby v případě ohně splňovaly požadavky na tepelnou odolnost, vznětlivost a uvolňování nebezpečných látek. Další skupina produktů je schopna udržet si navrženou funkci v případě ohně po určitý časový úsek. PRAKAB patří mezi malou skupinu evropských výrobců, kteří jsou díky svému dlouhodobému výzkumu a vývoji schopni nabízet obě skupiny produktů.

Referenční listy

The New Terminal of Pardubice airport

Projekt Lovochemie

Na stavbu bylo dodáno více jak 10 km silových požárně bezpečnostních kabelů PRAFlaDur®, které jsou garancí správné funkce požárního zařízení a navíc při hoření nepřispívají ke zhoršování okolního prostředí. 
Zjistěte více v připojeném pdf!

Download

The New Terminal of Pardubice airport

Projekt OC Chodov

Více jak 100 km požárně-bezpečnostních kabelů PRAFla®Safe z produkce PRAKAB. 
Zjistěte více v přiloženém pdf!

Download

Národní muzeum

Historická budova Národního muzea nebyla od svého otevření dne 18. 5. 1891 významněji opravována. Zato přestála dvě světové války a jednu okupaci ruských vojsk. Při těchto událostech utrpěla nezanedbatelná poškození, díky kterým bylo potřeba budovu kompletně zrekonstruovat.

Download

Tunel Valík

Tunel je vybaven vysoce kvalitními technologiemi pro řízení systému, jako je například uzavření tunelu, kamerový systém, zařízení pro provozní informace, ventilace, měření rychlosti, SOS skříně, detekce požáru či příjem signálu. Veškeré tyto technologie jsou obsluhovány protipožárními kabely z produkce PRAKAB typu PRAFla®

Download

Železnice

Navzdory své dlouhé historii je železnice v současné době více než kdy jindy významnou součástí veřejné dopravy. Téměř všechny evropské státy neustále investují značné finanční prostředky do přizpůsobení svých železničních sítí moderním standardům. PRAKAB je zde ideálním partnerem, protože se může opřít o dlouhou tradici vývoje. V tomto zákaznickém segmentu čelí výrobci kabelů, jako je PRAKAB, výzvě splnit specifické národní normy zákazníka.

Referenční listy

The New Terminal of Pardubice airport

Metro - prodloužení trasy A

Více než 600 km kabelů bylo použito v konstrukci metra A pro vystavění dalších zastávek. Zjistěte více v připojeném pdf!

Download

The New Terminal of Pardubice airport

Modernizace trati Hradec Králové–Pardubice–Chrudim v úseku Stéblová–Opatovice n/L.

PRAKAB dodal desítky kilometrů signálních kabelů pro modernizaci trati.
Zjistěte více v připojeném pdf!

Download

The New Terminal of Pardubice airport

MODERNIZACE TRATI Praha Běchovice – Úvaly

PRAKAB dodal více než 150 km signálních a sdělovacích kabelů plněných speciální vazelínou zamezující eventuálnímu vnikání podélné vlhkosti.
Zjistěte více v připojeném pdf!

Download

The World of prakab

Kontaktujte nás