Společnost

Jsme PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, expert v oblasti LFHC (low fire hazard cables)/FRNC (flame retardant non-corrosive) kabelů.

Společnost

Down

O nás

WE MAKE MODERN LIFE POSSIBLE

Nadšení a odhodlání usilovat se o neustálé zlepšování jsou to, co nás v PRAKABu žene vpřed. Jsme velmi hrdí na naši reputaci na trhu jako výrobce špičkové kvality. Naše vysoké objemy výroby a mnoho našich dlouhodobě věrných zákazníků v celé Evropě to potvrzují. 

Na začátku naší firemní historie jsme se zaměřili především na rozvojovou expertízu, která je demonstrována zřízením několika laboratoří, jako například speciální laboratoř pro kabely FRNC (2002), pro směsi HFFR (2012), novou výrobou silikonové izolace (2005), nebo také novým testovacím strojem pro CPR (2012) - kategorizaci kabelů podle třídy požární reakce (2007).

A v roce 2015 jsme začali výrobu změkčeného PVC.

Jaké jsou další výhody, které můžete očekávat od výběru PRAKABu? Nabízíme komplexní sortiment a výrobu v souladu s řadou společných národních norem. Jako výrobce s vlastním vývojovým personálem můžeme také nabídnout řešení přizpůsobená vašim individuálním požadavkům. Naše vysoká úroveň odhodlání a bezúhonnosti jsou stejně důležité jako vynikající kvalita našich výrobků a jejich dodávání včas. Na nás se můžete spolehnout.

  

Spotřeba kovu za rok: Cu 19.558 t, Al 8.370 t
Hotové výrobky za rok: 53.576 t
Výrobní rozloha : 35.000 m2

Historie

Již od roku 1921 mohou lidé s naší pomocí používat moderní technologie a tím umožňujeme fungování moderního světa. Díky nám může elektrická energie vdechnout život mnohému, co nás dnes obklopuje, díky nám mohou signály řídit chod světa, naše výrobky jsou tepnami k srdci a nervovou soustavou každého moderního zařízení.

Více zde

SKB-GROUP

SKB-GROUP je operativně vedený rodinný podnik. Základní kámen byl položen v roce 1891 naším pradědečkem. Ani dnes, po více než 100 letech, nepřestáváme klást důraz na základní hodnoty rodinné firmy: spolehlivost a odpovědnost.

 

Organigram

My, SKB-GROUP, existujeme v podstatě již více než 125 let jako rodinný podnik, který je veden jednateli. Tato dlouhá a úspěšná tradice by jistě nebyla možná bez pevného základu postaveného na jasných etických a morálních principech. Tuto integritu bychom rádi i nadále promítali do každodenního pracovního života a je nám zřejmé, že se to neobejde bez odpovědnosti každého jednotlivého zaměstnance.

Předložený etický kodex a s ním spojené směrnice se tedy nesnaží „vynalézt“ nové cesty, ale mají nám srozumitelně a jasně ukázat, s jakými povinnostmi se dnes musíme vypořádat.

ETICKÝ KODEX

Průmyslová charta Europacable

SKB-GROUP je členem organizace Europacable a signatářem průmyslové charty této organizace. Charta vyjadřuje náš závazek k sdíleným principům a cílům etického a udržitelného vývoje a výroby vysoce kvalitních kabelů.

Více na www.europacable.eu.

Kvalita & environment

PRAKAB vyrábí a testuje výrobky podle těchto norem a specifikací: 

  • národní a mezinárodní normy série ČSN, DIN VDE, ÖVE, IEC, BS, STN
  • požadavky zákazníků
  • instrukce dodavatelů energií
  • vlastní technické specifikace
  • normy elektrického inženýrství
  • produktové normy
  • zkušební normy

 

Původní systém kvality v naší společnosti byl certifikován v závěru roku 1995 dle normy EN ISO 9001, ověření funkčnosti systému provedli pracovníci certifikační společnosti TÜV NORD CERT. V následujících letech docházelo ke změnám a zlepšování systému řízení kvality v závislosti na změnách normativních požadavků a potřeb společnosti. Velkým zásahem do systému řízení kvality byla implementace požadavků systému řízení ochrany životního prostředí dle normy EN ISO 14001. Sloučením požadavků obou norem byl vybudován integrovaný systém řízení.

Od první certifikace systému řízení kvality v roce 1995 byl systém řízení kvality a následně i systém řízení ochrany životního prostředí pravidelně podrobován auditům ze strany certifikační společnosti a platnost certifikátů nebyla od roku 1995 přerušena. Do integrovaného systému řízení byl implementován i systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví dle normy ČSN ISO 45001, tento systém však nebyl certifikován, pouze je využíván z důvodu zlepšení péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

Naše záměry ve vztahu k jakosti a ochraně životního prostředí nejlépe dokumentuje politika kvality, environmentu a bezpečnosti.

EMS Certifikat do 2024QMS Certifikat do 2024

The World of prakab

Kontaktujte nás