Historie

Historie

Down
 • 2015
  2015

  Zprovoznění nové výrobní části - kompaundace měkčených PVC směsí

  Na přelomu roku 2014 a 2015 byla dokončena historicky největší samostatná investice, a to výstavba nové výrobní části na míchání PVC směsí s kapacitou převyšující 15 000 tun za rok. Kompaundační linka je umístěna ve stávající nově zrekonstruované výrobních hale. Hlavní částí kompaundační linky je čtyřpatrová míchací věž s výškou 16 m, kde dochází k hlavnímu technologickému procesu výroby směsi. Součástí investice byla výstavba pěti skladových sil na vstupní suroviny v práškové formě a dvou vysokokapacitních tanků na tekuté změkčovadlo.

 • 2012
  2012

  Rusko mezi exportními zeměmi, založení sesterské společnosti ACT Ltd. v Rusku

  V letech 2011 a 2012 je již téměř 75 % výroby exportováno. Hlavními exportními zeměmi jsou kromě tradičního Rakouska hlavně Německo, Slovensko, Polsko a Skandinávie, ale začaly i prodeje do Ruska. PRAKAB se aktivně podílí na založení sesterské společnosti ACT Ltd. v Rusku, jejímž úkolem je distribuce speciálních LFHC kabelů v oblasti celní unie. 

 • 2011
  2011

  Výstavba speciální laboratoře na vývoj izolačních a plášťových bezhalogenních oheň retardujících směsí

  Výstavba speciální laboratoře vývoje směsí zaměřená především na vývoj izolačních  a plášťových bezhalogenních oheň retardujících směsí  (HFFR) na bázi polyolefinu a  měkčeného PVC. Laboratoř je moderně vybavena laboratorním kompaunderem typu "co-kneader" pro zpracování především HFFR směsí a měkčeného PVC. Dále se skládá z fluidní míchačky pro přípravu tzv. dryblendu pro vývoj měkčených PVC směsí. Disponuje zařízením na měření hustoty, trhacím zařízením na měření mechanických vlastností a laboratorním lisem na přípravu zkušebních destiček.

 • 2009
  2009

  Zavedení metod štíhlé výroby (LEAN)

  Během tří let byly ve výrobě společnosti implementovány metody štíhlé výroby (LEAN), a to nejen ve výrobních provozech, ale i v oblasti logistiky. Dochází k významnému zvýšení efektivity výroby  a snížení výrobních odpadů a nákladů.

 • 2008
  2008

  Rozšíření a zkvalitnění sortimentu nehořlavých a bezhalogenních kabelů PRAFla®

  New production equipment in the new factory buildings have been put into operation. The company’s production capacities have been increased by up to 20%.
  Extended and better quality product assortment of fireproof and halogen-free cables. Special cables for higher building safety, such as PRAFlaDur, PRAFlaGuard, PRAFlaSafe and PRAFlaCom, are being certified (CPD and Ordinance No. 23/2008 Coll.).
  Extending and accreditation of the laboratory for measuring and evaluation of behavior of cables under fire conditions (spread of fire, functionality under fire conditions, reaction to fire, etc.).

 • 2007
  2007

  Nové výrobní haly pro silové kabely

  Výstavba nových výrobních hal o celkové výrobní ploše 4 500 m2Do těchto výrobních prostor byly instalovány stroje na výrobu silových kabelů do průřezu 35 mm2 a na výrobu vzdušných vedení.

 • 2005
  2005

  Vybudování nové sesterské společnosti ICS v Nitře na Slovensku

  Nově vzniklá SKB-GROUP rozhodla o rozšíření výrobních kapacit flexibilních vodičů vybudováním nového výrobního závodu ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o., který byl vybudován na pozemku o rozloze 6 ha v Nitře v jihozápadní části Slovenska.

 • 2004
  2004

  PRAKAB se stává jedním z předních výrobních podniků ve svém oboru

  PRAKAB se stává moderním průmyslovým závodem s více než 31 000 m² výrobních ploch, 380 zaměstnanci a patří k nejdůležitějším ve svém oboru.

 • 2003
  2003

  Úspěšná certifikace

  Úspěšná certifikace systému jakosti odpovídající nové EN ISO 9001 : 2000 a enviromentálního systému kvality odpovídající nové ISO 14004 / EN ISO 14001 : 1996.

 • 2002
  2002

  Rozšíření kapacit pro výrobu FRNC kabelů

  Zvýšená poptávka po FRNC kabelech vedla k rozšíření kapacit pro jejich výrobu.

 • 2001
  2001

  Rozšíření výroby signálních kabelů

  Výroba signálních kabelů byla rozšířená po dokončení výstavby nových výrobních hal.

 • 1997
  1997

  Přesun výroby z SKW do PRAKABu

  Přetrvávající krize západoevropského kabelářského průmyslu vedla ke změnám uvnitř mateřské společnosti SKW. Produkce z SKW byla přesunuta do Prahy za současného zdvojnásobení výrobních kapacit energetických kabelů a rozšíření logistického centra ve Schwechatu.

 • 1995
  1995

  Certifikace systému kvality

  V tomto roce byla provedena certifikace kvality systému RW TÜV ISO 9001 : 2000 / 
  EN ISO 9001 : 1994. Byl zahájen rozsáhlý investiční program za 150 mil. korun za účelem obnovení výroby vnějších telefonních kabelů a současně byly vystavěny nové výrobní haly o rozloze 6 000 m2.

 • 1992
  1992

  Většinový podíl koupen SKW

  Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji 51 % akcií kabelovně Schwechater Kabelwerke (SKW), převod majoritního podílu akcií byl uskutečněn na základě smlouvy ze dne 26. srpna 1992. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní. O rok později bylo označení firmy změněno na název "PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s.". Navýšením kapitálu o 60 mil. korun a koupí dalších akcií vzrostl podíl SKW na dnešních 98 %.

 • 1991
  1991

  Název společnosti se opět změnil na PRAKAB a vznikla myšlenka o hledání vhodného strategického partnera

  V důsledku nedostatku vysoce kvalitních měděných litých drátů se rozhodlo vedení ZSE - Závody silnoproudé elektrotechniky Praha, ke kterým tehdy patřily kabelovny jako jejich kombinátní podniky, vybudovat v Hostivaři zařízení na lití drátu (UPCAST - upward casting system). Výroba o celkové kapacitě  9 000 tun drátu za rok byla zahájena v březnu 1992.Dne 11. listopadu 1991 byla založena společnost PRAKAB a.s. a v té době již také vznikla myšlenka  o hledání vhodného strategického partnera.

   

 • 1984
  1984

  Výstavba nové železniční vlečky

  V jižní části pozemku byla v roce 1984 dokončena výstavba nové železniční vlečky včetně nakládací rampy obsluhované mostovým jeřábem. V roce 1985 byla přistavěna příčná loď výrobní haly

 • 1968
  1968

  Významné rozšíření výrobní plochy

  Nedostatek výrobní plochy v 60. letech začal postupně omezovat růst podniku, a proto byla v roce 1968 zahájena výstavba nových výrobních hal. Během deseti let bylo vystavěno šest výrobních hal o ploše více než 8 000 m2V této době byla rozšířena výroba o vícežilové signální a vnitřní sdělovací kabely (SYKFY).

 • 1950
  1950

  Podnik přejmenován na Kablo Hostivař

  Podnik se opět stává samostatným národním podnikem a je přejmenován na »Kablo Hostivař«, aby byl později, v roce 1958, opět integrován společně s dalšími kabelovnami do národního podniku »Kablo Kladno«.

 • 1946
  1946

  Zestátnění a začlenění do národního podniku

  Rok 1946 přináší zestátnění a následné začlenění do národního podniku »Elektrotechnické závody Křižík« a brzy nato do nově založeného národního podniku »Kablo Bratislava«, v němž byly spojeny všechny československé kabelovny.

 • 1943
  1943

  PRAKAB fúzuje s firmou Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík a.s.

  PRAKAB fúzuje s firmou »Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík a.s.« V tomto období po výstavbě nové haly je značně rozšířen sortiment, a to zavedením nových výrobků – místních telefonních kabelů a silových kabelů s papírovou izolací do 10 kV.

 • 1939
  1939

  PRAKAB se mění na akciovou společnost

  Po násilném vyvlastnění německými okupanty  a přeměně na akciovou společnost přebírá většinu akcií firma Křižík-Chauidor a.s.

 • 1932
  1932

  Rozšíření výrobního programu

  V roce 1932 bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. Výrobní program zahrnuje v té době velký počet drátů s pryžovou a textilní izolací, telefonních vodičů, kabelů pro zdviže a lakovaných drátů

 • 1930
  1930

  Napojení na železniční stanici Praha - Hostivař

  Výstavba závodu pokračovala v té době rychlým tempem. Úroveň infrastruktury stoupla v roce 1930, kdy byla zřízena vlastní vlečka umožňující napojení na železniční stanici Praha-Hostivař.

 • 1923
  1923

  PRAKAB začíná vyrábět lakované dráty

  Prakab začal v roce 1923 jako první v tehdejším Československu vyrábět lakované dráty. Pro jejich výrobu bylo zapotřebí velkého množství mědi, a proto byla v roce 1923 vybudována vlastní tažírna s hrubotahem, tehdy ještě s žíháním na plynový ohřev.

 • 1922
  1922

  Výroba prvních kabelů

  Podnik vyrobil první kabely v létě 1922. Krátce poté následovala i vlastní výroba pryžových směsí a byl instalován olovolis.

 • 1921
  1921

  Dr. Emil Kolben přebírá většinový podíl podniku a registruje ho pod ochrannou známkou "PRAKAB"

  V roce 1921 je tento podnik přemístěn na okraj Prahy, do Hostivaře, a jeho většinový podíl přebírá Dr. Kolben, který byl doposud podílníkem SKW. Tímto krokem vzniká podnik »Pražská kabelovna, s.r.o.« pod ochrannou známkou »PRAKAB«

 • 1919
  1919

  Založení pobočky SKW v Praze - Vysočanech

  V roce 1919, po rozpadu rakousko-uherské monarchie, zakládá rakouský podnik Schwechater Kabelwerke GmbH (SKW) pobočku v Praze – Vysočanech, aby byl přímo zastoupený ve svých důležitých odbytištích.

The World of prakab

Kontaktujte nás